NAC BREDA Supportersvereniging

Reminder ALV supportersvereniging

Geplaatst op: 16 augustus 2021

Reminder: Op woensdag 18 augustus 2021 hebben we onze algemene ledenvergadering gepland voor onze leden. Het wordt zoals gewoonlijk gehouden in ons supportershome. De aanvangstijd van de vergadering is 20.00 uur. De vergadering duurt meestal een uurtje, daarom hopen we dat de belangstelling groot is. Er zijn twee bestuursleden aftredend. Het gaat om Jaap van der Ende en Ad van den Bemt, zij zullen zich herkiesbaar stellen. Ad van den Bemt is ook aftredend als voorzitter. Het zittende bestuur kiest uit hun midden een voorzitter, en legt dit voor ter goedkeuring aan de ALV.

Buiten dat men lid moet zijn om de ALV te bezoeken wordt er bij de ingang van het supportershome gecheckt of men getest of gevaccineerd is door de Coronacheck. Wanneer in bezit neem ook je ledenpas mee anders je ID/paspoort.

De ALV-agenda 2021, de notulen ledenvergadering 2019 en het Sociaal jaarverslag 2019/2021 kan men van tevoren van onze website halen of bekijken, het zal te vinden zijn onder het kopje informatie. Het financieel jaarverslag wordt op de ledenvergadering via de beamer besproken.