NAC BREDA Supportersvereniging

Verslag gesprek burgemeester online !

Geplaatst op: 5 november 2018

Naar aanleiding van de ongeregeldheden na NAC-Willem II heeft afgelopen woensdag op verzoek van de Clubraad een gesprek plaatsgevonden met de CR, politie, burgemeester en NAC. De rellen, de eenzijdige mediaberichtgeving en de consequenties die de goede supporters reeds ondervinden (ADO-uit) heeft er toe geleid dat de geledingen graag hun visie wilden geven op hetgeen er gebeurd is en hoe dit in de toekomst voorkomen zou kunnen worden. Het gesprek was zeker niet bedoeld om het geweld tegen de agenten goed te praten. Ieder van ons keurt dergelijk geweld af. Er zijn geen redenen die dit geweld rechtvaardigen. Helaas is de realiteit dat er in onze samenleving een aantal mensen in bepaalde situaties niet normaal functioneren. 

 De burgemeester heeft aan alle partijen (incl. Willem II) gevraagd een relaas in te dienen, waarbij over 2 weken conclusies getrokken zullen worden. Er wordt zowel door de politie als NAC niet uitgesloten dat er fouten gemaakt zijn. Op Social Media zijn er reacties geweest op een aantal onderwerpen, zoals het vasthouden van supporters in het uitvak, dichte hekken etc. Een paar zaken alvast ter verduidelijking:

  • NAC is verantwoordelijk voor de veiligheid in het stadion en de bussluis buiten;
  • Supporters van bezoekende partijen mogen na wedstrijd altijd meteen het uitvak verlaten. Wel dienen ze in de bussluis te wachten;
  • Vanuit politieoogpunt is het uit den boze om in een afgesloten gedeelte te gaan staan. NAC maakt afspraken met Willem II over veiligheidszaken m.b.t. uit-supporters. Er waren 51 beveiligers in het uitvak aanwezig;
  • Het toegangshek naar F was gesloten omdat supporters vorig jaar via F en B-side geprobeerd hebben Willem II supporters op de Hoofdtribune aan te vallen. Hierdoor waren en nog veel supporters in Vak G, terwijl de rellen buiten begonnen waren. Ouders met kinderen en andere niet-kwaadwillende supporters kwamen hierdoor in het gedrang; 
  • Er waren geen aanwijzingen zowel voor als tijdens de wedstrijd dat er een escalatie plaats zou vinden;
  • Er zijn aan de NAC kant mensen aangehouden voor geweld tegen de politie. Daarnaast zijn er twee Willem II-supporters in het uitvak opgepakt waarvan er 1 een brandblusser heeft leeggespoten.

 

Ook de grote eenzijdige media-aandacht die de rellen hebben gekregen is besproken. Burgemeester Depla gaf daarop aan dat hij twittert over NAC als het goed gaat en vindt dat hij ook van zich moet laten horen wanneer het niet goed gaat. Uiteraard wetende dat het slechte nieuws wordt opgepakt door de media. Door verschillende belangen verschillen we over de aanpak van mening. Belang van de burgemeester en politie is begrijpelijkerwijs het extreme geweld tegen hulpverleners onder de aandacht brengen. Het belang van NAC en zijn supporters is beperken van imagoschade en de goede supporters niet te laten leiden onder de kwaden.

De rellen (en mogelijk de grote media-aandacht) dragen in ieder geval niet bij aan de positie van NAC als vooroploper in het normalisatie-traject. Ondanks het feit dat er tijdens ADO wel maatregelen zijn getroffen, is de intentie van de burgemeester en politie om de ingezette lijn door te zetten. Positief punt is dat Heracles gewoon volgens de ingezette lijn wordt ontvangen op het supportsplein voor de Bea.

 We gaan ervan uit dat de dadergerichte aanpak en bijbehorende straffen het gewenste resultaat voor de gewone supporter gaat opleveren. Daarnaast zal er druk richting Tilburg gezet moeten worden ten einde in januari op fatsoenlijke wijze naar Willem II- NAC te kunnen kijken.

 Wij bedanken de burgemeester en politie voor het inhoudelijke en plezierige gesprek en wachten verdere evaluaties en consequenties af.