NAC BREDA Supportersvereniging

ALV NAC-Supportersvereniging 2019

Geplaatst op: 12 februari 2019

Op maandag 25 februari 2019 hebben we weer onze jaarlijkse ledenvergadering voor onze leden. Het wordt zoals gewoonlijk gehouden in ons supportershome. De aanvangstijd van de vergadering is 20.00 uur. De vergadering duurt meestal een klein uurtje, daarom hopen we dat de belangstelling groot is. Er zijn twee bestuursleden aftredend. Het gaat om Marcel Vermolen en Pieter Schuit, zij zullen zich herkiesbaar stellen. Er hebben zich nog geen kandidaten gemeld voor een eventuele bestuursfunctie.

De ALV-agenda 2019, de notulen ledenvergadering 2018 en het Sociaal jaarverslag 2018 zijn te vinden nu op onze website. Deze info kan men opvragen en downloaden onder het puldownmenu Informatie. Het financieel jaarverslag wordt op de vergadering uitgereikt.

Het bestuur