Notulen algemene ledenvergadering 2011
Agenda:

1 Voorwoord

2 Sociaal Jaarverslag

3 Financieel jaarverslag en begroting

4 Kascontrolecommissie

5 Kiezen kascontrolecommissie

6 Kiezen of herkiezen bestuursleden

7 Overige zaken

8 Rondvraag

9 Sluiting vergadering

 

Aanwezig:

Voorzitter: Ad van den Bemt, Secretaris: Marcel Vermolen, penningmeester: Piet van Malsen vicevoorzitter: John van Dongen, bestuursleden: Hans Daane, Cees Versteeg, Ron Schouwenaars.

 

Ad interim bestuursleden: Dennis v.d. Bemt, Henk Szelech.

 

Aanwezig namens NAC:   Hans Poppelaars, Robert Prins.

 

Afmeldingen leden:

Er hebben zich bij het bestuur een aantal leden afgemeld te weten: Walter Klep, Niels Vermolen, Sandra Soeters, Rutger van de Meulen, Ria van den Bemt, Jacqueline van Dongen, Dimitri Ensing, Jurgen van de velden, Jeremy Kokke, Angelique Aerts en Peter Daelmans.

 

Voorwoord:

Er wordt niet voldaan aan de opkomst van 2/3 van het aantal leden wat volgens de statuten vereist is, hiervoor vraagt de voorzitter aan de aanwezigen toestemming om deze vergadering door te laten gaan. Er is geen bezwaar.

De voorzitter meldt dat er dertig leden aanwezig zijn, en heet deze van harte welkom. Hij maakt zich zorgen over het financiële onvermogen van NAC, en hij hoopt dat het nieuwe bestuur zich gepast inzet om het financieel en structureel weer op de rit te krijgen.

 

Notulen bespreking:

Jan Verdaasdonk vraagt zich af of Riny van Groesen wel of niet aanwezig op de afgelopen ALV. Hij stond bij de afmeldingen, maar er was wel een vraag door hem gesteld volgens de notulen. De voorzitter zegt dat dit juist is. De vraag is namens Riny door de voorzitter gesteld en beantwoord. De notulen worden verders goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 

Sociaal jaarverslag:

Secretaris Marcel Vermolen leest het sociaal jaarverslag voor aan de leden.

De leden bedanken hem voor het goede verslag.

 

Financieel jaarverslag:

Balans 2010:  hier zijn geen vragen over.

Begroting2011: ook hier zijn geen vragen over.

 

Kascontrolecommissie: 

In het SV-home is op de 24 februari 2011 de kascontrolecommissie ( Ramón in het Veld, Robbie van der Does en William Vogels ) bij elkaar gekomen om de boekhouding van de SV samen met de penningmeester door te nemen. Ramón in het Veld doet hiervan een mondeling verslag. De commissie heeft het bekeken en alles akkoord bevonden, hiermee dechargeren ze het boekjaar 2010 en de penningmeester. Piet van Malsen krijgt voor zijn juiste boekhouding een applaus.

 

 

 

 

 

Kiezen kascontrole commissie:  

Ramón in het Veld was aftredend, en kreeg voor zijn periode een applaus en een bos bloemen van de voorzitter. De voorzitter vraagt of er onder de aanwezige leden belangstelling is om als lid  (reserve) zitting in te nemen in de kascontrolecommissie. Hierop meldt Myriam van Oosterhout zich aan

 

Kiezen en herkiezen bestuursleden:

Natasja Scheijven en Jurgen van de Velden zijn tussentijds gestopt met hun functie als bestuurslid. De voorzitter bedankt beiden voor hun inzet de afgelopen jaren. In de laatste maanden van het jaar tot heden hebben twee a.i. bestuursleden mee gelopen met het bestuur. Wederzijdse tevredenheid heeft hun aangezet om zich kiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Henk Szelech en Dennis van den Bemt stellen zich voor, en vertellen hun motivatie voor een bestuursfunctie aan de vergadering. Marcel Vermolen en Hans Daane waren aftredend en herkiesbaar. Er waren dus vier bestuursfuncties te vergeven en vier kandidaten. Er waren geen andere kandidaten, dus ze worden allemaal gekozen met instemming van de vergadering. Ron Schouwenaars gaf aan dat hij zijn bestuursfunctie neerlegt. De voorzitter legt aan de vergadering uit dat Ron toe is aan een nieuwe uitdaging. Minder tijd, is ook minder goed functioneren als bestuurslid bij de SV. Vandaar deze keuze. De voorzitter bedankt ook Ron voor zijn jarenlange inzet. Aftredende bestuursleden zullen nog een attentie krijgen van het bestuur.   

 

Pauze

 

Rondvraag:

Isabel Ripmeester,  vraagt waarom een gezin met meerdere leden, ook meerdere Geel-Zwarts krijgt. In haar geval is één Geel-Zwart voldoende. John van Dongen legt haar uit dat hiervoor geen extra kosten zijn verbonden voor de SV, alleen maar meer werk om dit te screenen. Overigens zijn er in het verleden meer verzoeken geweest om meerdere Geel-zwarts per gezin, dan minder.

Bij de laatste Sinterklaasochtend was het behoorlijk druk. Veel familieleden van de kinderen waren aanwezig. De vraag om hier enige restrictie in te brengen, dit zal worden meegenomen in een bestuursvergadering

Jan Verdaasdonk, meldt dat er wederom weinig leden op de vergadering aanwezig zijn, hij vraagt of dit niet eerder bekenbaar gemaakt had moet worden. John van Dongen meldt hem dat dit toch ruim van te voren op de site en in Geel-Zwart is vermeld. Verder constateer Jan dat er toch nog diversen spelers en leden van de technische staf geen lid zijn van de supportersvereniging. De voorzitter zegt dat er contact zal gezocht worden met Ruud Nienhuis.

Jan wenst Henk en Dennis succes met hun bestuursfunctie, tevens feliciteert hij Marcel en Hans met hun herverkiezing.  Tevens bedankt hij Ron voor zijn diensten in het bestuur.

Dillis van Duijne, het stadion heeft geen leuningen op de trappen, dit geeft een onveilig gevoel. Hans Poppelaars verteld dat het een eis van de brandweer is, dat er geen obstakels op de trappen mogen. Hij zal het nog eens te spraken brengen bij de verantwoordelijken.

Frans Eijkhout, vraagt zich af waarom de kaartjes voor de seizoenclubkaarthouders duurder zijn bij bekerwedstrijden? Voor eigen plaats betaal je € 2,50 meer dan voor inschrijving via ticketbox. Ligt aan het systeem en dit wordt uitgelegd door Hans Poppelaars.

Tevens geeft Frans een compliment aan het bestuur voor het goed op orde hebben van het financiële plaatje van de supportersvereniging.

Ramón in het Veld zegt dat de B-siderats, de Rat en het Museum een Twitter-account hebben. Zou deze moderne tool ook iets voor de SV kunnen zijn. John van Dongen zal de mogelijkheid bekijken.

Jacco Peeters, vraagt of de SV kan uitzoeken of het mogelijk is om een bus te laten vertrekken uit Oosterhout. Het bestuur zal hier bij NAC vragen over stellen. Vanuit de SV lijkt onmogelijk.

Sjoerd van Fessem, bedankt de supportersvereniging voor het gebruik van het home en de goede service bij de CR vergaderingen.

Myriam v Oosterhout, merkt op dat er nu Natasja er niet meer bij is, er geen vrouwen meer in het bestuur zitten. Bij binnenkomst in het stadion zijn er te weinig vrouwelijke stewards om te fouilleren. Is erg irritant en bevorderd niet de voortgang van supporters. Hans Poppelaars gaat dit meenemen in de bespreking met NAC-veiligheidsorganisatie.

Cor Luijken: vind de inloop naar het supportershome na een wedstrijd erg rommelig. Hij vraagt of er niet iemand beneden bij de deur zou kunnen staan om dat in goede banen te kunnen leiden. Wij gaan dit bekijken, en beoordelen of dit haalbaar is.

 

 

John van Dongen meldt dat de nieuwe website er aan zit te komen. Er zijn contacten met  RB Media over het bouwen van onze nieuw op te zetten website. Meer informatie volgt.

John van Dongen is benaderd door PSV en Feyenoord om weer naar een mogelijkheid te kijken een supportersplatform samen te stellen. Er zijn drie voorbesprekingen geweest, daarna zijn andere SV’s uitgenodigd om te kijken of dit platvorm haalbaar is. Er begint schot in te komen, en er zijn al verschillende intentieverklaringen ondertekend. Als hier meer informatie over is zal langs onze gebruikelijke kanalen worden gecommuniceerd.

 

Algemeen:

Ad van den Bemt en John van Dongenen zijn benaderd door het bedrijf EFT. Deze biedt onze leden een systeem waar korting mee te halen valt en sponsoren van de vereniging. Deze korting lijkt op Airmiles en is via de ledenpas te behalen bij de plaatselijke winkeliers. We zijn nog in de onderhandeling en onderzoeksfase, maar het bestuur vraagt de vergadering toestemming om dit verder te onderzoeken en bij goedkeuring bestuur ook in te voeren voor onze leden. De vergadering heeft geen bezwaar.

Tenslotte geeft de voorzitter het NAC-kostuum wat van Anthony Lurling was geweest aan Dillis van Duijne. Aan Ron en Natasja overhandigd hij een bos bloemen voor hun diensten als bestuurslid, en Jan Verdaasdonk voor de goede verzorging van de mascotte.

Niets meer aan de orde zijn sluit de voorzitter de vergadering, en nodigt de aanwezigen uit  voor een drankje..

 

Sluiting vergadering 22.05 uur.

 

 

Voor goedkeuring ondertekend door:

 

Voorzitter                                                                          Penningmeester

Ad van den Bemt.                                                             Marcel Vermolen.

 

 

Welkom bij de SV van NAC
De supportersvereniging is opgericht op 1 juni 1965 door een aantal enthousiaste voetbalsupporters. Er zijn al eerdere supportersverenigingen geweest, zelfs in de beginjaren van NAC, maar daar is verder weinig meer over bekend. De supportersvereni...


Lees meer

Aankomende activiteiten


Lees meer

Aankomende busreis


Geen aankomende busreis

Lid worden van de SV?
  • Ontvang 4 maal per jaar het blad Geel-Zwart
  • Korting op busreizen naar uitwedstrijden
  • Deelname aan aktiviteiten gratis of met een kleine betaling
  • Feestavonden, oudejaars/nieuwjaarsborrel
  • Bij problemen zal de SV helpen om dit op te lossen
  • Toegang tot onze mooie supportershome
  • Mascotte van de wedstrijd, leeftijd ongeveer 6 tot 9


Lees meer

Supportersvereniging Poll
Hoe gaan we het doen dit seizoen ?
Stem nu