Sociaal jaarverslag 2011
Voorwoord:Dit sociaal jaarverslag heeft betrekking op de periode februari 2011 tot februari 2012.
Er is altijd wel iets aan de hand bij NAC. Zijn het niet de spelers, dan is het de leiding van NAC. Na het vertrek van de Mommers is er veel gebeurt op managementniveau. Er werden overal financiële tegenvallers vandaan getoverd.

Allereerst moest er puin geruimd worden, en de erfenis van een slecht beleid moest worden geïnventariseerd en als het enigszins kon ook worden opgelost. Het bestuur veranderde ook regelmatig van samenstelling, zoals het er nu ziet is deze factor nu stabiel. Er werd een tijdelijke directeur aangesteld Ed Busselaar. Hij had de ondankbare taak om te saneren in personeel en spelers. Buiten de inleg van een aantal financiers, kwam NAC nog een kleine vier ton tekort. De supporters hebben zich gebundeld en hebben gebroederlijk een aantal acties opgestart met de naam Red NAC. Het Zwart/Gele huis, familiedag, de veiling, de ijsjes en de paaseitjes om er een paar te noemen, waren zeer succesvol. Het totale bedrag wat bij elkaar werd gehaald was ongeveer € 350.000,-. Er werd door NAC op alle facetten gekeken waar er nog te bezuinigen viel. Een aantal spelers werd verhuurd of verkocht. Een aantal contracten werd niet verlengd waardoor de spelersgroep terug gebracht werd op 23 spelers. Voordeel hiervan was dat John Karelse jeugdige spelers op moet stellen. En ze doen het goed.

Sportief gezien valt het toch een beetje tegen. Het vorig seizoen zijn we de winterstop slecht uitgekomen, en het ziet ernaar uit dat we na deze winterstop ook weer op stoom moeten komen. Laten we dit seizoen goed afsluiten zodat we volgend seizoen ons 100-jarige bestaan in stijl kunnen vieren.

Samenstelling bestuur  2011:
Voorzitter        : Ad van den Bemt
Penningmeester    : Piet van Malsen
Secretaris        : Marcel Vermolen
Vicevoorzitter        : John van Dongen
Homemanager        : Cees Versteeg
Bestuursleden        : Hans Daane, Henk Szelech en Dennis van de Bemt
Pieter Schuit aspirant-bestuurslid kiesbaar op de ALV2012.
Herkiesbaar zijn: John van Dongen, Piet van Malsen en aspirant bestuurslid Pieter Schuit.

Vergaderdata’s 2011:
Het bestuur heeft 8 keer vergaderd te weten op 7 februari, 24 maart, 27 juni, 18 juli, 22 augustus,26 september, 24 oktober en 21 november.


Andere bijeenkomsten waar de supportersvereniging in vertegenwoordigd is:
Ad van den Bemt en John van Dongen zitten namens de supportersvereniging in de Clubraad.
Zij zijn bij de meeste vergaderingen aanwezig geweest. Ad van den Bemt is ook
vertegenwoordigd bij het NAC Museum en de commissie 100 jaar NAC.
John van Dongen en Marcel Vermolen vertegenwoordigen NAC bij het Supportersplatvorm SBV. John van Dongen heeft hierin ook een bestuursfunctie.

Website:
De S.V. heeft een hele nieuwe website opgericht t.w. : www.nac-supver.nl
Het opgeven van busreizen, lidmaatschap en het bekijken van foto’s wordt hierbij een stuk
makkelijker. Ook de website ziet er nu professioneler uit.

Geel-Zwart:
Het supportersblad voor onze leden. Landelijk gezien een van de mooiste supportersbladen. De samenstelling van het redactieteam is bijna ongewijzigd namelijk: Ad van den Bemt, Jan Braspenning, Hans Daane, Fabian Eijkhout, Bibi van der Ende, Danny van Helden, Heleen Mensen, Kees Roovers, Ramón in het Veld, Ramon Huls, Riny van Groesen en John van Dongen. Fabian Eijkhout en John van Dongen zijn beide hoofdredacteuren. Joost de Wit maakt geen deel meer uit van het redactieteam. We danken hem voor zijn jarenlange inzet voor het verenigingsblad. Het redactieteam vergaderden vier maal.

Activiteiten van de S.V. in 2011/2012:
Vrijdag 7 januari Nieuwjaarsborrel.
Zaterdag 12 maart dartstoernooi.
Zaterdag 8 oktober supporters feestavond.
Zaterdag 19 november Sinterklaasochtend
Het organiseren van busreizen naar de uitwedstrijden.
En bij elke thuiswedstrijd de mascotte, verzorgd door Jan Verdaasdonk.

Ledenbestand:
Het aantal leden voor het jaar 2011 is gedaald naar 3563.
Waarschijnlijk een gevolg van de algehele recessie.

Verdere bijzonderheden:
Het was dit jaar weer een geslaagde feestavond met medewerking van Anderkovver en de Lawineboys. Zij zorgden ervoor dat de zaal weer op zijn kop stond.
Er zijn vele positieve reacties binnengekomen over deze avond.
Onze  Sinterklaasochtend was ook dit jaar weer een succes met ruim honderd kinderen.
De supportersvereniging wil al zijn sponsors bedanken, en speciaal Sunweb die ons al jaren lang steunt. We hopen dat ze dat blijven doen ondanks ze straks geen hoofdsponsor zijn.


Secretaris Marcel Vermolen

Welkom bij de SV van NAC
De supportersvereniging is opgericht op 1 juni 1965 door een aantal enthousiaste voetbalsupporters. Er zijn al eerdere supportersverenigingen geweest, zelfs in de beginjaren van NAC, maar daar is verder weinig meer over bekend. De supportersvereni...


Lees meer

Aankomende activiteiten


Lees meer

Aankomende busreis


Geen aankomende busreis

Lid worden van de SV?
  • Ontvang 4 maal per jaar het blad Geel-Zwart
  • Korting op busreizen naar uitwedstrijden
  • Deelname aan aktiviteiten gratis of met een kleine betaling
  • Feestavonden, oudejaars/nieuwjaarsborrel
  • Bij problemen zal de SV helpen om dit op te lossen
  • Toegang tot onze mooie supportershome
  • Mascotte van de wedstrijd, leeftijd ongeveer 6 tot 9


Lees meer

Supportersvereniging Poll
Hoe gaan we het doen dit seizoen ?
Stem nu