Notulen algemene ledenvergadering 2010
Agendapunten:

1 Voorwoord

2 Sociaal jaarverslag

3 Financieel jaarverslag en begroting

4 Kascontrolecommissie

5 Kiezen kascontrolecommissie

6 Kiezen of herkiezen bestuursleden

7 Overige

8 Rondvraag

9 Sluiting

 

Aanwezig bestuur:

Ad van den Bemt, Marcel Vermolen, Cees Versteeg, Ron Schouwenaars, Jurgen van de Velden, Hans Daane.

Afwezige bestuursleden:

John van Dongen, Piet van Malsen, Natasja Scheijven allen afgemeld wegens ziekte.

Afmeldingen leden:

Er hebben13 leden zich officieel bij de voorzitter, secretaris afgemeld.

Dat waren: Guus Paulissen, Jan Braspenning, Sandra Soeters, Rutger van der Meulen, Joost en Janneke Damen-Theulen, Jacqueline van Dongen, Ria van den Bemt, Dimitri Ensing, Colin en Miranda van Dorst, Riny van Groesen en Adri Broeders.

Aanwezigen: Er waren op de ALV inclusief het bestuur 29 leden aanwezig.

Voorwoord voorzitter:

Doordat er niet word voldaan aan de 2/3 van het aantal leden voor een ALV, wat volgens de statuten vereist is vraagt de voorzitter Ad van den Bemt aan de aanwezigen toestemming om deze vergadering door te laten gaan. Er was geen bezwaar.

Voorzitter legt de leden uit waarom er zes ipv negen bestuursleden aanwezig zijn. Hij betreurd dat er wederom niemand van NAC op deze ledenvergadering aanwezig is.

Jan Verdaasdonk meldt dat hij het vervelend vond dat er geen spelers op de feestavond aanwezig waren. De voorzitter geeft hier uitleg over.

Jan Verdaasdonk geeft aan dat de spelers bij PSV verplicht zijn om op de feestavond aanwezig te zijn. De voorzitter zegt dat sommige trainers dit wel doen, andere zijn minder motiverend. Er wordt voor dit jaar weer een poging gedaan om een aantal spelers en trainers op de feestavond te krijgen.

Jan Verdaasdonk vindt het jammer dat de koepel SVB niet door is gegaan, en daardoor de KNVB vrijspel heeft betreffende rechten etc. van supporters. De voorzitter geeft aan dat vanuit SV NAC alle mogelijkheden zijn afgewogen en onderzocht voor doorgaan. John van Dongen heeft er veel tijd aan besteed net zoals vele andere supportersverenigingen. Mede door tegenwerken van de KNVB, werd het een moeilijk karwei.

Sociaal jaarverslag:

Secretaris Marcel Vermolen leest het sociaal jaarverslag voor aan de leden.

 

Financieel jaarverslag:

De voorzitter vraagt de leden of er op of aanmerkingen zijn.

Jan Verdaasdonk vraagt hem waarom item 570 een verdubbeling is als het vorige jaar.

Ad van den Bemt legt hem uit dat het komt door de dassenactie voor de Europese wedstrijden, jeugdopleidingen, huur Seg-ways opendag en het dartstoernooi.

Kascontrolecommissie:

Op 12 januari 2010 is er een kascontrole geweest in het supportershome. Aanwezig waren Frans Eijkhout, William Vogels en Ramon in het Veld.

De commissie heeft het bekeken en akkoord bevonden, hiermee dechargeren ze het boekjaar 2009 en de penningmeester. Waardering voor de duidelijke boekhouding krijgt Piet van Malsen door een applaus van de aanwezigen leden.

Kiezen kascontrolecommissie:

Frans Eijkhout is aftredend. De voorzitter bedankt Frans voor zijn inzet en overhandigt hem een bos bloemen. Robbie van der Does heeft zich beschikbaar gesteld voor de kascontrole. Ruud van Ginneken heeft zich opgegeven als reserve.

Verkiezing bestuursleden:

Er waren weer drie bestuursleden aftredend en herkiesbaar.

Dat waren Ad van den Bemt, Natasja Scheijven en Cees Versteeg, daar er geen tegenkandidaten waren zijn deze bestuursleden weer voor drie jaar herkozen.

Overige:

Riny van Groesen vraagt, of het mogelijk is om de kaartverkoop bij uitwedstrijden soepeler te kunnen laten verlopen. De voorzitter geeft aan dat de SV hier nog wat zorgvuldiger naar zal kijken, en waar mogelijk te verbeteren.

Riny van Groesen wil graag een bijdrage leveren in de opzet van de boekhouding, deze zouden waarschijnlijk nog wat verbeterd kunnen worden. Hier zal door de SV naar gekeken worden, en eventueel bij Riny op terugkomen.

Mededeling:

Frans Eijkhout meldt dat hij op 30 januari 2009 een brief heeft ontvangen van NAC, betreffende verplaatsen van stoelen op vak F. Hier wordt door Sjoerd van Fessem op gereageerd. Hij geeft aan dat dit een van de scenario``s is. NAC zal nooit supporters verplaatsen tegen hun zin, deze hebben uiteraard de eerste keuze bij eventuele verandering.

Rondvraag:

Jan Verdaasdonk:

Feliciteert Ad van den Bemt, Natasja Scheijven en Cees Versteeg met hun herkiesbaarheid. Tevens bedankt hij de bestuursleden voor de belangstelling voor zijn vrouw ivm ziekte.

Dillis van Duijne: Zag bij de bekerwedstrijd NAC- Go Ahead Eagles dat het al fout zou gaan.

Er zaten verschillende supporters van de uitspelende club tussen de NAC supporters.

AvdB geeft hem daar uitleg over en meld hem dat er stadionverboden zullen worden uitgeschreven. De SV en CR gaan nog met NAC evalueren, hoe dit zo fout is kunnen gaan.

Frans Eijkhout:

Complimenteerde het bestuur van de SV voor het goed verzorgen van activiteiten zoals dartstoernooi, Sinterklaas en feestavond.

Een minpuntje vindt hij de prijzen van de kaartjes van bekerwedstrijden, Deze zijn gemiddeld € 2,50 duurder. Aangezien NAC bijna altijd uit speelt, bepaald ook de tegenstander de toegangsprijs. We zullen het wel meenemen in onze gesprekken met NAC.

Ad van den Bemt:

Bedankt Jan Verdaasdonk voor het goed verzorgen van de Mascotte van de Wedstrijd. Hij meldt dat de SV in de stuurgroep 100 jaar NAC zit. Er zijn een aantal voorstellen ingediend om er een feestweek van te maken. Rob Penders zal verder op het seizoen bij de wedstrijd tegen Fc Utrecht gehuldigd worden voor 10 jaar NAC. Een passend cadeau en een levensgrote actiefoto zullen het respect van de supporters naar Rob Penders toe weergeven.

 

Verder niets meer aan de orde te zijn sluit de voorzitter de vergadering, en nodigt de aanwezigen leden uit voor een drankje. Sluitingstijd 21.10 uur.

 

 

 

Voor goedkeuring ondertekend door:

 

Voorzitter: Notulist:

Ad van den Bemt Marcel Vermolen

Welkom bij de SV van NAC
De supportersvereniging is opgericht op 1 juni 1965 door een aantal enthousiaste voetbalsupporters. Er zijn al eerdere supportersverenigingen geweest, zelfs in de beginjaren van NAC, maar daar is verder weinig meer over bekend. De supportersvereni...


Lees meer

Aankomende activiteiten


Lees meer

Aankomende busreis


Geen aankomende busreis

Lid worden van de SV?
  • Ontvang 4 maal per jaar het blad Geel-Zwart
  • Korting op busreizen naar uitwedstrijden
  • Deelname aan aktiviteiten gratis of met een kleine betaling
  • Feestavonden, oudejaars/nieuwjaarsborrel
  • Bij problemen zal de SV helpen om dit op te lossen
  • Toegang tot onze mooie supportershome
  • Mascotte van de wedstrijd, leeftijd ongeveer 6 tot 9


Lees meer

Supportersvereniging Poll
Hoe gaan we het doen dit seizoen ?
Stem nu