Sociaal jaarverslag 2012
Sociaal jaarverslag 2012/2013 NAC-Supportersvereniging:

 

Voorwoord:
Dit sociaal jaarverslag heeft betrekking op de periode februari 2012 tot februari 2013. Sportief gezien was het ver onder de maat, en we eindigden op een teleurstellende 14e plaats. We zijn gelukkig wel de degradatie Play-offs ontlopen het afgelopen seizoen, maar zoals we er nu voor staan, is er veel geluk en prestaties nodig om te voorkomen dat we alsnog degradatie Play-offs moeten gaan spelen.

Financieel staan we er nog steeds beroerd voor. Saneringen maar ook aanpassingen in het salarishuis van NAC geeft de club nu ruimte om dit geld elders te besteden waar nodig. De boekhouding was slordig en werd niet goed beheerd. Ed Busselaar, de toenmalige interim directeur, heeft geprobeerd om alle financiële lijken uit de kast te krijgen, het is hem deels gelukt. We kunnen wel stellen dat Ed voor een kanteling in het beleid heeft gezorgd, in de goede zin des woord. De overdracht naar een directeur operationele zaken, Stefan Eskens, gaf wat rust in de gelederen. Ook hij stond en staat nog steeds voor een moeilijke taak om NAC weer gezond en op de rails te krijgen. Het negatieve vermogen van een kleine twaalf miljoen euro, zal nog jaren als een blok beton om onze nek hangen. Een punt om ook niet te vergeten is de saamhorigheid van de financiers van NAC. Zij hebben met alle belanghebbende partijen en NAC voor een zo goed mogelijk systeem gekozen Deze achtergestelde lening, geeft NAC wat meer lucht, waardoor NAC voor een deel uit de geldzorgen is gekomen. Een betere financiële huishouding resulteerde ook dat de KNVB ons hoger ingeschaald heeft van categorie 1 naar 2.

Het ontslag van de trainer kwam voor velen als een verrassing, maar voor andere ook weer niet. De resultaten vielen inderdaad tegen, maar dit was terug te voeren aan de kwaliteit en de veel te smalle selectie. Het voorprogramma was zwaar en de punten bleven weg. Het werd nu elke wedstrijd hopen en smeken op punten. Ze bleven uit, in voetballand wordt dan ook vaak de trainer opgeofferd, zo ook bij NAC. Het hele elftal speelde ondermaats, maar of dit door de trainer komt is vaak een raadsel. De supporters bedanken in ieder geval hun clubicoon John Karelse ook langs deze weg, en we zullen hem dan ook altijd een warm hart toedragen. Zijn tijdelijk opvolger Adrie Bogers heeft geprobeerd om een kentering te weeg te brengen maar ook hier bleven de punten bij de tegenstanders. Adrie Bogers en NAC kwamen niet tot een akkoord voor een langere verbintenis. Een nieuwe truc werd uit de doos gehaald. Je stelt een assistent-trainer aan die nog niet zijn vereiste diploma``s heeft, en vraag compensatie bij de KNVB hiervoor aan. Hierdoor kon Adrie Bogers weer assistent worden en alles was weer opgelost. Nu nog de punten. Het spel werd wel aanvallender en er werd meer kansen gecreëerd als voorheen. Nu ontbreekt het aan een afmaker. Laten we hopen dat na de winterstop de punten wel worden gehaald waar ze gehaald moeten worden en dat is dus nu bij de directe concurrentie.

Verenigingen leunen op sponsors, ze zijn er ook vaak afhankelijk van. Onze vereniging heeft dit seizoen afscheid moeten nemen van een geweldige sponsor: Sunweb. In de periode dat ze de supportersvereniging hebben gesponsord hebben ze vele leuke en mooie momenten voor onze leden mogelijk gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan sfeeracties in het stadion en uitschrijven van vele reischeques. Sunweb en speciaal Christian Bovenhorst bedankt.

Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Ad van den Bemt
Penningmeester: Piet van Malsen
Secretaris: Marcel Vermolen
Vice-voorzitter: John van Dongen
Homemanager: Henk Szelech
Bestuursleden: Dennis van den Bemt, Hans Daane en Pieter Schuit.
Cees Versteeg heeft per 01-09-2012 zijn functie neergelegd om persoonlijke redenen.

Herkiesbaar zijn dit jaar: Ad van den Bemt en Henk Szelech.

Vergaderdatums 2012/2013:
Het bestuur heeft het afgelopen tijd weer de nodige vergaderingen achter de rug te weten op:
22-02-2012, 27-03-2012, 25-04-2012, 21-05-2012, 19-06-2012, 23-07-2012, 28-08-2012, 1-10-2012, 5-11-2012, 3-12-2012, 7-01-2013 en 18-02-2013

Overlegorganen waar de supportersvereniging in vertegenwoordigd is:
Ad van den Bemt en John van Dongen zitten namens de supportersvereniging in de Clubraad. Pieter Schuit verzorgt de vergaderingen en is tevens toehoorder  namens de SV. Op alle vergaderingen die geweest zijn van de clubraad is de supportersvereniging vertegenwoordigd. Ad van den Bemt is ook bestuurslid bij het NAC Museum.

John van Dongen en Marcel Vermolen zitten namens de supportersvereniging bij het supportersplatform betaald voetbal, de SBV. John van Dongen bekleed ook een functie in het bestuur van de SBV, vicevoorzitter.

Pasjes:
Het nieuwe pasje NAC SV Clubcard begint herkenbaar te worden voor onze leden. Met deze clubcard kan men velen kortingen verkrijgen bij winkeliers in en om Breda. Ook landelijk zal deze Clubcard uitgerold worden bij diversen verenigingen. Kijk op je nieuwsbrief en onze website waar men de voordeel kan behalen.

Geel-Zwart:
Ieder jaar krijgen we uit het gehele land de complimenten over het mooie supportersblad van onze vereniging. Niet alleen de lay-out is professioneel maar ook de inhoud is vaak van zeer hoog niveau. Dit alles hebben we te danken aan onze redactieleden die elke keer maar weer voor kopij zorgen om het supportersblad vullend te krijgen. Sinds kort is onze mede hoofdredacteur Fabian Eijkhout afgestudeerd in de journalistiek, en we hopen hiermee onze voordeel uit te kunnen halen. Bij dit alles hoort nog vier maal paar jaar vergaderen.

Activiteiten van de supportersvereniging:
De feestweek van 19 september.
Zaterdag 24 november 2012: Sinterklaasochtend.
Zaterdag 12 januari 2013; Nieuwjaarsborrel.
Organiseren van de busreizen naar de uitwedstrijden.
De mascotte bij elke thuiswedstrijd, verzorgd door Jan Verdaasdonk.
In ons supportershome elke thuiswedstrijd een verloting voor onze leden.

Website:
We hebben vele positieve reacties op onze website. Bereikbaarheid en logisch surfen door de website zijn een paar sterke kanten van onze website. Uitbreiding met nieuwsitems zal nog gestimuleerd worden. Voor onze website zijn John van Dongen en Dennis van den Bemt verantwoordelijk.

Ledenbestand:
Het aantal leden is in tegenstelling tot het vorig jaar iets gestegen, we zitten nu op zo’n 3650 leden. Op zich is dit opmerkelijk te noemen gezien de resultaten van het eerste elftal en de recessie. Het bestuur heeft daardoor wel het gevoel dat ze op de goede weg te zitten voor een nog stabielere vereniging.

Verdere bijzonderheden 2012/2013:
Het afgelopen jaar stond in het teken van 100-jaar jubileum van NAC. De feestweek in september was voor de supportersvereniging zeer spannend maar vooral over het verloop hiervan. De stichting 100-jaar NAC bestond voornamelijk uit supporters van NAC. NAC zelf wilde wel maar kon geen financiële bijdrage leveren. Langs deze weg de complimenten aan iedereen die meegewerkt heeft om die feestweek zo fantastisch te maken met zo weinig mogelijkheden. Een aantal facetten moeten en zullen we benoemen. Het borstbeeld van Rat Verlegh, aangeboden door het Museum en de Supportersvereniging. De spelersreünie, het prachtige jubileumboek, de feestavonden in de Cordial en de Beatrix, de beroemde fietstocht, vuurwerk op P5. AZ wilde ons feestje niet verknallen, en lieten ons mooi de punten pakken.

Het begint ook elk jaar heel bijzonder te worden en dat is de Sinterklaasochtend. Afgelopen November weer meer dan honderd kinderen in ons supportershome. Deze hadden ook nog hun aanhang bij zoals de opa``s en de oma``s. Hans, Els Daane en Neeltje van Malsen hebben zich wederom sterk voor gemaakt en met succes.

We zijn dit jaar goed begonnen met een nieuwe hoofdsponsor Good Morning. Hun logo is al goed te zien op de tafels in het supportershome en men sponsort ook de bus naar uitwedstrijden.

De supportersvereniging bedankt hun sponsors voor hun steun het afgelopen jaar.

Februari 2013

Secretaris Marcel Vermolen

Welkom bij de SV van NAC
De supportersvereniging is opgericht op 1 juni 1965 door een aantal enthousiaste voetbalsupporters. Er zijn al eerdere supportersverenigingen geweest, zelfs in de beginjaren van NAC, maar daar is verder weinig meer over bekend. De supportersvereni...


Lees meer

Aankomende activiteiten


Lees meer

Aankomende busreis


Geen aankomende busreis

Lid worden van de SV?
  • Ontvang 4 maal per jaar het blad Geel-Zwart
  • Korting op busreizen naar uitwedstrijden
  • Deelname aan aktiviteiten gratis of met een kleine betaling
  • Feestavonden, oudejaars/nieuwjaarsborrel
  • Bij problemen zal de SV helpen om dit op te lossen
  • Toegang tot onze mooie supportershome
  • Mascotte van de wedstrijd, leeftijd ongeveer 6 tot 9


Lees meer

Supportersvereniging Poll
Hoe gaan we het doen dit seizoen ?
Stem nu