Notulen algemene ledenvergadering 2012
Notulen Algemene Ledenvergadering 27-02-2012 om 20.00

 

Agenda:

1 Voorwoord voorzitter
2 bespreken notulen ALV 2011
3 Sociaal Jaarverslag
4 Financieel jaarverslag en begroting
5 Kascontrolecommissie
6 Kiezen kascontrolecommissie
7 Kiezen of herkiezen bestuursleden
8
Overige
9 Rondvraag
10 Sluiting vergadering


Aanwezig:
A.v.d.Bemt(AvdB), M.Vermolen(MV), H.Daane (HD), P.v.Malsen(PvM), J.v.Dongen(JvD), C.Versteeg(CV), Dennis v.d. Bemt(DvdB), Henk Szelech(HS) en Pieter Schuit(PS).

Aanwezig namens NAC:
Frans Jacobs, Robert Prins.

Afmeldingen leden:
Er hebben zich bij de voorzitter en de secretaris diversen leden afgemeld, te weten. Ria van den Bemt, Jacqueline van Dongen, Jan Braspenning, Dimitri Ensing, Angelique Aerts, Janneke vd Velden, Hans Poppelaars, Bianca Kools, Dafne vd Bemt, Janine en Niels Buijnsters en Ilona en Ries Pieterman.

Voorwoord:
De voorzitter heet iedereen welkom. Doordat er niet wordt voldaan aan de 2/3 van het aantal leden wat volgens de statuten vereist is vraagt de voorzitter Ad van den Bemt aan de aanwezigen toestemming om deze vergadering door te laten gaan.
Daar er niemand bezwaar heeft kan de vergadering beginnen. Ad van den Bemt meldt dat er inclusief bestuur 28 leden aanwezig zijn op deze Algemene ledenvergadering, wederom een matige opkomst.

Notulen bespreking:
De notulen worden besproken en goedgekeurd door de aanwezige leden. Hierna werd de notulen ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Sociaal jaarverslag:
Secretaris Marcel Vermolen leest het Sociaal jaarverslag voor aan de leden. De leden bedanken hem hiervoor en MV ondertekend het Sociaal jaarverslag.

Financieel jaarverslag en begroting:
Jan Verdaasdonk vraagt aan de penningmeester om uitleg over post secretariaat in de boekhouding. PvM geeft hem een korte uitleg over de gehele inhoud van deze post. Er zijn nieuwe items hierop ingeboekt zoals de  nieuwe website. Jan Verdaasdonk gaat akkoord met deze uitleg. Het geldelijke verschil bij de post supportershome is terug te voeren in de verbouwing van het supportershome. Tevens zijn er nog een aantal items die nog niet zijn terug verrekend met Bavaria en Stichting Red NAC. Jurgen vd Velden vraagt, als het home ooit in eigen beheer zal komen of de SV dan ook een eigen keus heeft in het bepalen van het merk bier. AvdB geeft als uitleg dat wij dat niet zelf kunnen bepalen, dit in verband met het contract wat NAC heeft met Bavaria.

Kascontrole commissie:
Op 14 februari is er een kascontrole geweest in het supportershome. De kascontrolecommissie bestond uit William Vogels ( aftredend ), Robbie van de Does en Myriam van Oosterhout. De penningmeester laat de commissie alle financiële stukken zien die van belang zijn. Er waren een aantal vragen die naar tevredenheid door de penningmeester zijn uitgelegd en beantwoord. William Vogels meldt dat de boekhouding er goed en verzorgd uitziet. William was aftredend en krijgt uit handen van de voorzitter een bloemetje als dank voor zijn inzet als commissielid. De voorzitter bedankt ook Myriam v Oosterhout en Robbie vd Does voor hun bijdragen. Ruud van Ginneke neemt als reserve automatisch de plaats in van William Vogels. Er werd weer om een reserve kascontrolelid gevraagd. Hier melden twee kandidaten zich aan namelijk Robert Prins en Marieta Snelders. De kascontrolecommissie dechargeren de penningmeester en men vraagt aan de aanwezige leden dit advies op te volgen. De leden gaan hiermee ook akkoord. De penningmeester wordt bedankt voor zijn financiële beleid en het op orde zijn hiervan.

Kiesbaar en herkiesbare bestuursleden:
JvD en PvM waren herkiesbaar, zij hebben zich weer kiesbaar gesteld. Er waren geen tegen kandidaten waardoor JvD en PvM weer voor 3 jaar werden herkozen. Pieter Schuit heeft enkele maanden met het bestuur meegelopen en dit naar behoren gedaan. AvdB vraagt de leden of deze geen bezwaar hebben dat Pieter een bestuursfunctie gaat bekleden in het bestuur. De leden hadden hier geen bezwaar tegen. Pieter stelt zich in het kort even aan de leden voor.

Overige:
Over iets meer dan tweehonderd dagen bestaat ons NAC 100 jaar. Op de achtergrond zijn hier al veel vrijwilligers mee bezig. Ook de supportersvereniging gaat hiermee aan de slag en zal daarbij ook een aantal supportersactiviteiten financieel ondersteunen. Het pronkstuk zal bestaan uit een sokkel met daarop het borstbeeld van Antoon Verlegh. Dit borstbeeld wordt door een echte kunstenaar Felix van Breugel gemaakt. De supportersvereniging zal samen met de stichting NAC Museum deze aanschafkosten delen. De aanwezige leden vinden dit een goed initiatief en geven hier hun goedkeuring aan. De opbrengst van de familiedag op 22 april zal ook geheel ten goede komen aan Stichting 100 jaar NAC.
De nieuwe lidmaatschapspasjes worden begin maart 2012 bij de leden thuis verwacht.
Cees Versteeg geeft uitleg over de mogelijke kortingen die men met deze pas zou kunnen krijgen bij de diversen winkeliers in Breda en omstreken. Voor deze duidelijke uitleg maakt hij gebruik van een beamer en een groot scherm.

Rondvraag:
Myriam v Oosterhout
: Vraagt wanneer er  maar 1 bus naar een uitwedstrijd gaat, dat er in verhouding veel bestuursleden meegaan. AvdB legt uit dat ook de bestuursleden gewoon supporter zijn. Tevens zijn er altijd twee bestuursleden ook busbegeleider. Over het algemeen krijgen we ook van de tegenpartij meer stadionkaarten voor het bestuur dan gewoonlijk.
Jurgen vd Velden:
Vraagt of NAC of de supportersvereniging een klacht ingediend heeft bij de KNVB over het toelaten van kinderen met hun begeleiders bij de gestaakte wedstrijd van Ajax tegen AZ. AvdB antwoord dat de supportersvereniging dat niet heeft gedaan, maar weet niet of NAC een protest heeft ingediend. We zullen dit als wisselgeld moeten zien. Als er bij ons iets zou gebeuren waardoor er geen supporters bij een wedstrijd mogen zijn, zullen we nu zeker reageren naar de KNVB toe.
Jan Verdaasdonk: In het verleden heeft de SV een sponsorstoel gehad, wie zit daar nu op? AvdB geeft aan dat Riny Heijmans graag op die stoel wilde blijven zitten, dit omdat hij ook een seizoenskaart heeft voor het leven, net als Jan. De SV heeft nog twee sponsorstoelen, die voornamelijk gebruikt worden voor sponsors van de supportersvereniging.
Snuffelmarkt: Komt er nog een snuffelmarkt of is het concept geen succes meer ? AvdB zegt dat de snuffelmarkt in het hoofdgebouw wel een succes was, maar er in verhouding te weinig bezoekers op af kwamen. Dus het hoofdgebouw is geen optie meer. Er wordt nu bekeken of de grachten een mogelijke optie zou kunnen zijn.
Nieuwe hoofdsponsor: Jan vraagt of de supportersvereniging al contact heeft gehad met de nieuwer hoofdsponsor, Jan-Willem van Dijk. Er is al wel een mondeling treffen geweest maar concreet is nog niets afgesproken. Het bestuur zal ook nog met Sunweb spreken over een blijvende sponsoring mogelijk eventueel in afgeslankte vorm. Jan Verdaasdonk  feliciteert JvD, PvM en PS met hun bestuursfunctie en wenst ze veel succes en wijsheid de komende  drie jaar.
Sjoerd v Fessem: Bedankt de supportersvereniging namens de Clubraad voor gebruik van het home tijdens hun vergaderingen en daarbij verkregen verzorging.
Dillis v Duijne: Vind dat alle bezoekende supporters bij Heracles goed worden ontvangen met koffie en broodjes. Kan NAC ook op deze manier of andere wijze de uitsupporters ontvangen ? Er wordt op de achtergrond al uitvoerig gediscussieerd over dit onderwerp. NAC zal ook dit seizoen door de SV en Clubraad worden gestimuleerd om te zorgen voor een beter ontvangst voor de bezoekende club en de mogelijkheid voor bier in het uitvak.

Notulist Marcel Vermolen.

Sluiting vergadering 21.20 uur.


Voor goedkeuring ondertekend door:

Voorzitter:                                          Secretaris:

Ad van den Bemt.                             Marcel Vermolen.

 

 

 

 

 

Welkom bij de SV van NAC
De supportersvereniging is opgericht op 1 juni 1965 door een aantal enthousiaste voetbalsupporters. Er zijn al eerdere supportersverenigingen geweest, zelfs in de beginjaren van NAC, maar daar is verder weinig meer over bekend. De supportersvereni...


Lees meer

Aankomende activiteiten


Lees meer

Aankomende busreis


Geen aankomende busreis

Lid worden van de SV?
  • Ontvang 4 maal per jaar het blad Geel-Zwart
  • Korting op busreizen naar uitwedstrijden
  • Deelname aan aktiviteiten gratis of met een kleine betaling
  • Feestavonden, oudejaars/nieuwjaarsborrel
  • Bij problemen zal de SV helpen om dit op te lossen
  • Toegang tot onze mooie supportershome
  • Mascotte van de wedstrijd, leeftijd ongeveer 6 tot 9


Lees meer

Supportersvereniging Poll
Hoe gaan we het doen dit seizoen ?
Stem nu