NAC BREDA Supportersvereniging

ALV NAC-Supportersvereniging 2019

Geplaatst op: 1 maart 2019

Er zijn geen directe bijzonderheden op de Algemene Ledenvergadering 2019 te melden. Wel weer een matige opkomst van de bijna 3500 leden. Anderzijds kunnen we daar uit concluderen dat de Supportersvereniging het gewoon goed doet. Onze leden kunnen een ledenvergadering gebruiken voor verschillende doeleinden en is daarom de juiste weg om wanklank/opmerkingen/voorstellen te laten horen.

Wel te vernoemen is dat de bestuursleden Pieter Schuit en Marcel Vermolen weer herkozen zijn. Er is ook gekozen voor een uitbreiding/verjonging van het bestuur, Jasper de Ruiter is toegevoegd aan het bestuur.

De financiële huishouding is goedgekeurd door de kascontrolecommissie. Ruud Dingenouts was aftredend commissielid, en we willen hem hierbij bedanken voor zijn effort. Nieuwe reserve kascontrolelid wordt Jan Verdaasdonk. Het sociaal jaarverslag is goedgekeurd.

Hopelijk tot de ALV 2020

Foto: Boudewijn Barendse